desktop

Támogatóink:

NEA ME BGA

Szeverényi Barnabás

Szeverényi BarnabásBékéscsabán született, általános és középiskoláit szülővárosában végezte. Pedagógus munkakört 1980 óta tölt be városunkban. Kezdetben a diákotthonban volt nevelőtanár. Saját szavait idézve: "Még semmit sem csináltam, de már szerettek a gyerekek. És ez a szeretet hajtott, ösztönzött… Irodalmi műsorokat állítottunk össze, úgymond amatőr irodalmi színpadként működtünk." A kollégiumban eltöltött évek alatt alakult ki benne a pedagógus pálya iránti elkötelezettség.


Tanítói diplomáját a debreceni Tanítóképző Főiskolán, másoddiplomáját a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar nyelv és irodalom szakán szerezte meg. Több mint húsz éve tanít a mai nevén Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolában. Munkája során igyekszik megmutatni az általa oktatott tantárgyakban rejlő szépségeket.
A tananyag tanításán túl nagy figyelmet fordít diákjai tanulmányi versenyekre és kulturális rendezvényekre való felkészítésére. A tanítás mellett igényes személyiségfejlesztés, közösségépítés jellemezte munkáját. Szakmai munkájára jellemző a nyitottság, a tolerancia, a gyermekszeretet, a jó szervezőkészség és a folyamatos tenni akarás. Személyisége, pedagógiai elhivatottsága és magas színvonalú szakmai munkája példaértékű.


Mindezek mellett folyamatosan részt vállal lakóhelye kulturális életéből. Rendszeres szereplője történelmi megemlékezéseknek, előadásoknak, az irodalmi kávéháznak. Szívesen emlékszik vissza Sinka-ballada estjére. Rendhagyó foglalkozásain, előadásain betekintést enged saját művészetébe, hazájáért, városáért felelősséggel gondolkodó történelmi látásmódjába, nemegyszer fiaival együtt áll színpadra.
A versekért, József Attila, Radnóti, Juhász Gyula költészetéért mindig is rajongott. Habár nem vallja magát költőnek, családja ösztönzésére nemrég jelent meg verseskötete Hold-keringő címmel. Amikor valami fáj, valami megérinti ki kell írnia magából, így születtek a kötet írásai a vívódásról, az elmúlásról, a szerelemről, az Istenhez való viszonyról.
Ezt a gazdag, tevékeny életet a háttérből - szintén pedagógus - felesége, csodaként megélt három gyermeke, valamint testvérei támogatják. Értékrendjét, tudását nemcsak tanítványainak adja át, de örökségükkel élve gyermekei is a kultúra közelébe értek.


Kollégái, tanítványai, azok szülei véleménye szerint közéleti munkásságával aktívan és hatékonyan hozzájárult Békés társadalmi fejlődéséhez. A város pedagógiai és kulturális területén hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenységéért 2013-ban "Békés Városért" kitűntetésben részesült.


A város életében betöltött kultúrateremtő és - művelő tevékenységéért, az irodalom terén végzett tevékenységét megköszönve jutalmazza egyesületünk Szeverényi Barnabást Nefelejcs Díjjal.