desktop

Támogatóink:

NEA ME BGA

Mester Péter

Mester PéterBékési születésű, hivatását tekintve középiskolai magyar-történelem szakos tanár.
Pedagógusi pályafutását a tarhosi általános iskolában kezdte, 1973 és 1979 között tanított a szomszédos településen.


1979-től a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény tanára lett, sokáig igazgató-helyettese. Magas szintű szakmai munkáját lelkiismeretesen, az értékeket szem előtt tartva végezte.
Sokat tett -az ismeretek átadásán túl- a tanulói személyiség megismeréséért, fejlesztéséért. Intézményében fontosnak tartotta a hagyományápolást éppúgy, mint az iskola nyitottságának megteremtését. Több évtized sikeres tanulói beiskolázásának volt részese, irányítója.
Szülővárosát szerető, igazi lokálpatrióta.


Nincs a városnak olyan zuga, amelyeket, és amelyeknek történetét ne ismerné. Hatalmas helytörténeti ismerettel gyarapította önmagát, s ebbéli tudását szívesen osztotta és osztja meg bármelyik korosztállyal. Ha egy-egy rendezvény kapcsán látogatók érkeznek városunkba, szívesen kalauzolja őket településünkön, ismertetve a látottakhoz kapcsolódó történelmi, irodalmi, kulturális tudnivalókat is. Mindig rendelkezésre áll iskoláknak, kisebb-nagyobb közösségeknek, hogy tudását megossza hallgatóságával.


A Városvédő és Szépítő Egyesület elnökeként kiemelkedő szerepe van abban, hogy településünk számos rendezvénnyel, emléktáblával, szoborral, kopjafával gazdagodott.
Vezetésével az egyesület városismertetőt és levelezőlapokat adott ki a honfoglalás 1100 éves évfordulójára, ő maga pedig tanulmányt írt Békés város utcanévadó személyiségeiről.
Szülőföldjének szeretetén túl legendás a sportszeretete is. Számos publikációja jelent meg sporttörténeti témában, pl. Békés megye sportjának története, Békés város sportja címmel.


A város iránti elkötelezettségéért, a város helytörténeti kutatásában kifejtett kimagasló munkájáért 2008-ban Békés Városért kitüntetést kapott.
Településünk egyik legismertebb személyisége, nagy tudásával, barátságosságával, jó humorával, mesélő kedvével elvarázsol felnőttet és gyermeket egyaránt. Szinte nincs olyan rendezvény, megemlékezés, kiállítás városunkban, amelynek aktív részese ne lenne.
Sokat tesz Békés kulturális életének színesebbé tételéért. Így résztvevője a Nefelejcs Egyesület rendezvényeinek is, hiszen a régmúlt értékeinek megőrzését, az ifjúságnak való továbbadását közösségünkhöz hasonlóan fontosnak tartja. Rendkívül szuggesztív egyéniség, aki tartalmas, jó kapcsolatot ápol városunk lakóival. Színes, gazdag személyiségét mutatja az is, nem csupán a betűk embere, de például szívesen kertészkedik. Békésen lévő kis hétvégi házában igazi „kertkultúrát”, valóságos „paradicsomot” teremtett, melyet családjával –főként feleségével együtt- újít meg évről-évre.


A város kulturális életének gazdagításáért, a régmúlt értékeinek megőrzéséért végzett fáradhatatlan munkájáért az egyesület Mester Pétert Nefelejcs Díjjal jutalmazza.