desktop

Támogatóink:

NEA ME BGA

Bondárné Pásztor Emma

A gyermekek iránti szeretet és gondoskodás jellemezte életét már fiatalon a középiskola elvégzése után is. Mindent megtett azért, hogy a nevelői pálya töltse be az életét. Ez a vágya teljesült azzal, hogy gyermekgondozóként elhelyezkedett az Epreskerti óvodában.


1974-ben beiratkozott a Szarvasi Óvónőképzőbe és munka mellett 1976-ban óvónői diplomát szerzett.


Az Epreskerti óvoda a városnak abban a kerületében helyezkedik el, ahol a legnagyobb számban találhatók a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.
Eddigi pályafutása alatt mindig arra törekedett, hogy ezek a gyermekek is jó eséllyel induljanak az iskolába, hátrányukat leküzdve készüljenek az életre.
Csak azok a pedagógusok tudnak eredményes munkát végezni, akik ismerik a gyermekek családi hátterét.


Kollégáival szemben is ugyanolyan empátiát tanúsít, mint a szülőkkel.
1985-től egységvezető helyettesként segítette a 3-as tagozódású 2-es számú óvodai egység munkáját, majd 1992-től már mint egységvezető munkáltatói jogokat is gyakorolt.
A békési óvodák egy intézménnyé való alakulása után 1995-től az Epreskerti tagóvoda vezetőjeként tevékenykedik, majd 1997-től az intézmény vezető helyettese lett, mindemellett még csoportvezető óvónő is.

Az eltelt több mint 30 év alatt folyamatosan képezte magát. Mindig nyitott volt az innovatív pedagógiai módszerek iránt. Óvodavezetői, intézményértékelési és romológiai tanfolyamokon vett részt, hogy tudása naprakész legyen. Az évek során nagyon jó kapcsolatot alakított ki tagóvoda vezetőként és mint intézményvezető helyettes is a békési iskolákkal, hiszen a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében ez nélkülözhetetlen.
Az uniós pályázatok beindulása után több közös pályázatba kapcsolódott be óvodájával konzorciumi partnerként.

Fentiek mind azt bizonyítják, hogy a kolléganő felelősséget érez az óvodába járó gyermekek iránt, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyerekek minél kisebb hátránnyal kerüljenek ki az óvodából.
Kicsik és nagyok nevében egyaránt köszönetet mondok áldozatos munkájáért.

Felkérem Bondárné Pásztor Emmát, a Békési Kistérségi Óvoda Epreskerti Tagóvodájának vezetőjét, az intézmény általános igazgatóhelyettesét vegye át a Nefelejcs Díjat!