desktop

Támogatóink:

NEA ME BGA

Gellénné Körözsi Eszter

Békésen született, itt járt középiskolába. 1980-ban kapta meg magyar-ének szakos tanári oklevelét a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, Szegeden.

Az akkori 2. Sz. Általános Iskolában helyezkedett el, ahol 1989-ig tanított, s közben egyetemi oklevelet szerzett a József Attila Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán.

1989-ben a békési Ipari Szakközépiskolában helyezkedett el, majd 1991-ben a Szegedi Kis István Református Gimnázium tanára lett, ahol a mai napig is dolgozik.

Eddigi élete – kisgyermekkorától kezdve – a kultúra szolgálata és közvetítése körül forgott.

Már iskolásként is kiváló művelője volt a zenének, hegedülni tanult, s ezt később munkája során is kamatoztatni tudta és tudja.

Felkészült tanára a magyar nyelvnek és irodalomnak, diákjai számos eredménnyel büszkélkednek szavaló- és szépkiejtési versenyeken.

Folyamatosan mélyíti, korszerűsíti nyelvészeti szakmai felkészültségét. 2006-ban bekapcsolódott az ELTE magyar nyelvi tanszékén Dr. Szathmári István professzor vezetésével indult stilisztikai kutatócsoport munkájába, melynek eredményeképp megjelent Alakzatlexikonnak társszerzője volt.

Nevéhez kötődik és szervező munkáját dicséri a minden évben megrendezésre kerülő Magyar Napok rendezvénysorozat, mely mostanra a gimnázium falain kívül is ismertté és elismertté vált. Egy hétig diákok, tanárok, vendégek kerülnek még közelebb anyanyelvünk szépségeihez változatos előadások, csapatversenyek közben.

Kimagasló zenei tevékenysége is: vezeti az iskolai férfikórust, énekel a református gyülekezet énekkarában, sikeresen készíti fel tanítványait zenei versenyre, pl. a zsoltáréneklő versenyre.

Mint kultúraközvetítő személyiség, szívesen és gyakran vállal előadásokat pl. a Városi Püski Sándor Könyvtárban, iskolai programokon, rendezvényeken. 2010-ben elvállalta a Békés-Tarhosi Zenei Napok anyanyelvi táborának titkári feladatait.

A gimnázium diákjai számtalanszor az ő szervezésében megvalósuló kirándulásnak köszönhetően jutnak el hangversenyekre, színházba, kiállításokra, vagy egy-egy opera előadásra.

Koordinálja az iskolai újság szerkesztőségének a munkáját, ötleteivel, tanácsaival formálja annak arculatát.

A református gimnázium tantestületének egyik meghatározó tagja. Tudásával, szerénységével, segítőkészségével kivívta kollégái elismerését.

A kultúra szolgálatában végzett kiemelkedő munkájáért jutalmazza a Nefelejcs Egyesület Gellénné Körözsi Esztert Nefelejcs Díjjal.