desktop

Támogatóink:

NEA ME BGA

Kállai Jenőné

Békésen született, 1945-ben a Nagyváradi Állami Magyar Királyi Tanítóképzőben kapta meg első oklevelét.

1945. szeptember 1-jétől dolgozott az akkori 1. Sz. Általános Iskolában. Itt töltött 50 évet 1995-ig, kisiskolásokat tanított a magyar nyelvre, matematikára, a természet és a kultúra szeretetére. Mindig nagyon jó közösségteremtő pedagógus volt. Jó hangulatú, lendületes tanórákat, foglalkozásokat tartott tanítványainak, akik felnőttként is szeretettel, hálás szívvel gondolnak rá.

Kísérletezett a Lovászné-féle magyar és a Demeter Lénárd-féle matematika tanítással 1973-től 1978-ig.

A közösségteremtés mellett a kultúra megszerettetését is fő feladatának tartotta, ezért – a tanórákon túl – számos gazdag szabadidős tevékenységet szervezett tanítványainak, így pl. 1972-től 1979-ig Gyula Városerdőn tábort vezetett, 1980-tól 2005-ig pedig Békés-Dánfokon napközis tábor szervezett a gyerekeknek.

Munkája során a Debreceni Tanítóképző Főiskolán gyakorló iskolai tanítói diplomát szerzett, nagyon sokat segített a kezdő pedagógusoknak és a tanítójelölteknek. Tevékenységével kivívta kollégái, tanítványai szeretetét és tiszteletét.

Számos elismerést, kitüntetést kapott, melyek közül csak néhányat említünk meg:

· Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója

· Kiváló Pedagógus

· "Gyermekekért" kitüntetés

· Eötvös József – emlékérem arany fokozata

· 1999-ben Békés Városért kitüntetésben részesült,

· 2010-ben pedig vasdiplomát vehetett át.

Nyugdíjasként is rendkívüli aktivitás jellemzi.

Országjárásokat, kulturális programokat szervez nyugdíjas kollégáinak, amelyekre mindig lelkiismeretesen felkészül. 1996-tól vezeti a Nők Klubját (BÖTYE), 1998-tól pedig a tanügyi dolgozók nyugdíjas klubját. Kedves feladata volt 1997-től (2010-ig) a színházszervezés.

Minden évben fővédnöke a férjéről elnevezett emlékversenynek, alapítója és kuratóriumi tagja a Kállai Jenőről elnevezett sportalapítványnak.

Nyugdíjasként is fontosnak tartja a művelődést.

Sokat olvas, rejtvényt fejt, kötöget, televíziót néz. Részt vesz a könyvtár rendezvényein.

Volt kollégáival napi kapcsolatot ápol, kedves, derűs személyét szinte az egész város ismeri. Egy hálás tanítványa szakdolgozatában örökítette meg gazdag életútját.

Igényes szakmai munkája, a civil társadalom körében végzett tevékenysége példaértékű. Ezért is tartja méltónak a Nefelejcs Kulturális Egyesület Kállai Jenőnét a Nefelejcs Díjra.