desktop

Támogatóink:

NEA ME BGA

Kis Eszter

Végzettségét tekintve biológia-földrajz szakos tanár. Pályáját 1980-ban kezdte a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában. 1995-től ennek az intézménynek az igazgató-helyettese, 2005-től igazgatója. A békési intézmények összevonása után a Békési Kistérségi Iskola általános igazgató-helyettese, majd igazgatója. 2012. novembere óta a Békési Járási tankerület igazgatói tisztét tölti be.

Munkáját mindig nagy odaadással, lelkiismeretesen végezte és végzi. Állandóan fejlesztette tudását, számtalan - a vezetői munkával kapcsolatos - továbbképzésen vett részt, egyetemi szintű tanulmányokat folytatott.

Pedagógusi pályafutása során mindig szem előtt tartotta és tartja a gyermekek érdekeit, legyen az sajátos helyzetű, felzárkóztatásra szoruló, vagy éppen tehetséges tanuló. Vezetőként mindig mindent megtett és megtesz azért,

hogy a gyerekek minél fejlettebb és értékesebb kulturális környezetben sajátíthassák el az ismereteket, fejleszthessék készségeiket, képességeiket.

Innovatív vezető, számtalan pályázat részese és irányítója, melyek megvalósításával emelhető az iskolai oktatás színvonala. Sokat tesz a kulturálisan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásáért.

Demokratikus vezető, igényli a munkatársak véleményét, együttműködését. Döntései megalapozottak, munkavégzése határozott, számonkérésben következetes. Emberséges, másokra odafigyelő vezető, aki munkáját szolgálatnak tekinti. Jó kapcsolatot ápol az iskolai közösségek tagjaival, kollégákkal, tanulókkal, szülőkkel ugyanúgy, mint a különböző szervezetekkel, városi közösségekkel.

Mindig töretlen lelkesedéssel, nagy munkabírással dolgozik közösségeiért, a rá bízott gyermekekért, pedagógusokért, iskolai dolgozókért.

Városi rendezvényeink, kulturális eseményeink egyik aktív résztvevője. Nem csupán vezetői tevékenységként látogatja ezeket a rendezvényeket, életének, szabadidejének fontos összetevője a zene, az irodalom, a művészetek iránti érdeklődés. Megalakulása óta nyomon követi és segíti a Nefelejcs Egyesület munkáját, büszke arra, hogy számos kollégája tagja és cselekvő részese ennek a közösségnek.

Kedves, közvetlen, másokat szolgálni akaró, tettrekész ember. Munkatársai tisztelik és szeretik.

Városunk kultúrájáért végzett tevékenységét megköszönve jutalmazza egyesületünk Kis Esztert Nefelejcs Díjjal.