desktop

Támogatóink:

NEA ME BGA

Takács Istvánné

Kisteleken született, férjhez jött Békésre. Szegeden a Tanárképző Főiskolán végzett biológia-földrajz-mezőgazdasági ismeretek szakon.
Oktató-nevelő munkáját 1965-ben kezdte az akkori 3. Sz. Általános Iskolában.
1983 szeptemberétől 1988 júliusáig az akkori 2. Sz. Általános Iskola igazgatójaként dolgozott, majd visszatért a 3. Sz. Általános Iskolába, ahol nyugdíjazásáig tanárként tevékenykedett.

Munkáját mindig nagy odaadással, lelkiismeretesen végezte. Tantárgyait sohasem elszigetelten tanította, hanem az emberi kultúra egészébe ágyazva. Óráit gyakran színesítette irodalmi szemelvényekkel. Számos olyan munkaformát alkalmazott, amely ma is népszerű: csoportmunka, differenciált feladatadás, egyéni fejlesztés. Újító, mindig megújulni tudó pedagógusként tevékenykedett, ezért is volt városi munkaközösség-vezető, hosszú ideig a megyei biológiai alkotó munkaközösség tagja.
Vöröskeresztes szakkörösei országos helyezettek voltak.

Munkája elismeréseként 1979-ben Kiváló Munkáért kitüntetést kapott.
Békés városért végzett áldozatos munkája, példaértékű szakmai felkészültsége, gazdag életútja alapján 1998-ban Békés Városért kitüntetésben részesült.

Munkatársaira odafigyelő, rendkívül segítőkész ember, érzékeny mások és a társadalom problémáira. Több évtizede dolgozik szakszervezeti vezetőként, jelenleg is a Pedagógus Szakszervezet Városi titkára.

A kultúra közvetítése, segítése terén nyugdíjas korában is nagy lelkesedéssel dolgozik, főleg az ifjúság körében. Tagja a békési Városvédő- és Szépítő Egyesület vezetőségének, az ifjúsági tagozat munkáját koordinálja. Ebben a minőségében évente találkozunk vele a városi szavalóversenyeken, ahol meleg szavak kíséretében tesz hitet a kultúra fontossága mellett.
Az október 6-ai aradi megemlékezésekre utazó békési gyerekek útjainak szervezője.
2010 októbere óta a városi német kisebbségi önkormányzat vezetőségi tagja.

Őszinte, barátságos, rendkívül segítőkész ember, akinek sok barátja, sok jó ismerőse és még több tisztelője van. Művelt, a világ dolgai iránt érdeklődő, s az értékeket átadni tudó személyiség.

A gyermekek és a felnőttek körében végzett munkája elismeréseként jutalmazza a Nefelejcs Kulturális Egyesület Takács Istvánnét a Nefelejcs Díjjal.

(Megkérem Takács Istvánné Zsuzsa nénit, hogy vegye át a díjat, melyhez szeretettel gratulálunk és jó egészséget kívánunk!