desktop

Támogatóink:

NEA ME BGA

Takács Jánosné

A 3. számú, majd a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában
1973. augusztusától 2005. őszéig oktatta és nevelte a gyermekeket.
Több mint 30 éves lelkiismeretes munkájának eredményeként sok száz kisdiákkal szerettette meg a magyar nyelvet, irodalmat és történelmet. Tanítványai becsületes szakemberekké, diplomás felnőttekké váltak.

Munkáját az igényesség, a gyermekek szeretete vezérelte. Sok időt fordított a tehetséges tanulók versenyre való felkészítésére éppúgy, mint a gyengébb eredményt elértek felzárkóztatására. Kezdő tanár korától nagy figyelmet szentelt a kultúra megismertetésére, megszerettetésére.
Számos vers- és prózamondó versenyre nevezett tanulóival, előadásokat, ünnepségeket szervezett. Vezetőként támogatott minden értékes programot, versenyt, amely a kultúrában való elmélyülésre sarkallt diákot, kollégát egyaránt.

Jó kapcsolata volt a tanulókkal, szülőkkel, nevelőtársaival, és a beosztottakkal. Kedvessége, mások segítése mindig is jellemző volt rá. Nyugdíjba vonulása előtt már évekkel korábban igyekezett bevezetni közvetlen helyetteseit a vezetői munka rejtelmeibe. Mindezt önzetlenül tette az iskola, és az ott dolgozók, tanulók érdekében.
A vele együtt munkálkodók és a gyerekek szerénységet, lelkiismeretességet, emberséget, kitartást tanultak tőle.

Az iskolához való kötődését bizonyítja, hogy a mai napig rendszeresen érdeklődik munkánk és eredményeink iránt, rendezvényeinken részt vesz, segíti azokat.

2000 óta a Dr. Hepp Ferenc Iskolában működik a Kölcsey Ferenc Gimnázium, amely esti tagozaton készíti fel a diákokat az érettségire. Ennek a tagintézménynek az igazgatói teendőit látja el a mai napig.
Nagy figyelmet fordít arra, hogy a beiratkozott felnőttek sikerrel elvégezhessék a középiskolát.
Büszkén említi a tavaly érettségizett roma osztályt, amelyben minden diák sikeresen fejezte be tanulmányait.
Pedagógusi hitvallásának tekinti a mai napig a kultúra terjesztését, megismertetését. Ezt a munkáját is nagy odafigyeléssel, emberszeretettel tette és teszi.
A városi kulturális rendezvényeknek, megmozdulásoknak nyugdíjasként ma is aktív támogatója, részese.
Tevékenységét városszerte ismerik és becsülik.

Felkérem Takács Jánosnét a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagintézményének nyugalmazott igazgatóját, vegye át a Nefelejcs Díjat!