Támogatóink:

NEA ME BGA

Barkász Sándor

A mai egyik díjazott 55 éves. Korán megtanulta a munka értékét: gépkezelő édesapja és szövőnő édesanyja csak a napi munka utáni kertészkedéssel tudták biztosítani a továbbtanulását. Műszaki szakközép után két ugyancsak műszaki és egy marketing kommunikációs diplomát szerzett.
Első munkahelye a Békési Vízgazdálkodási Társulat. Itt tanulta meg azt, hogy a jól dolgozókért érdemes - és kötelesség is - kiállni és harcolni. Huszonkilenc évesen saját céget alapított és annak vezetője azóta is. Ezt köszönheti egyrészt annak, hogy szülei - egészséges felfogásuknak hála - korán munkára nevelték és példát mutattak neki. Másrészt köszönheti annak, hogy minden diplomáját tudatosan szerezte, és hogy maximálisan támaszkodik ma is munkája során az ott tanultakra. A katonaság pedig azt tanította meg, hogy csak az értelmes dolgokat kell végrehajtani. Ez a rebellissége ma is jelentkezik néha a békési képviselőtestületben, ahol éppen ezért „nehéz” embernek számít, nem tűri az értelmetlen dolgokat és bátor, sokszor merész, de átgondolt döntéseket igyekszik meghozatni csapatával.

Cége, a Békés Drén 25 éve alakult, jelenleg csaknem 100 fő a foglalkoztatottak száma. Kollégáihoz és azok családjához kötődik lelkileg is. Talajmentesítéssel foglalkozó „zöld” vállalkozás az övé.

Felesége külkereskedelmi, külgazdasági és pénzügyi diplomát szerzett, négy fiúgyermekük édesanyja. Legnagyobb álma, hogy fiai Békésen vagy Békés környékén találják meg boldogulásukat az életben, és velük együtt minél több békési lurkó is. Hogy ne kelljen az ország, vagy akár Európa másik felébe vándorolni a megélhetéshez, hanem itt élhessenek, ebben a remélhetőleg mihamarabb dinamikusan, kiegyensúlyozottan fejlődő, egészséges környezetű városban, szüleikkel és nagyszüleikkel együtt.

Hihetetlen akaraterővel, kitartással, tehetséggel végzi a munkáját. Nemcsak a közügyekért vállal elkötelezetten felelősséget, hanem családjára, barátaira, kollégáira és az ők családjaira is igyekszik figyelni, időt szánni. A becsület, a tisztesség és segítőszándék - ezek a fő erényei. Városunk fejlődéséért sokat tesz, de erről sosem beszél. Csak csöndben, alázattal, de hajthatatlanul végzi a dolgát. Viselkedése mindig természetes, nem titkolja sem örömét, sem bánatát, sem jókedvét, sem haragját. Mérhetetlenül nagy empátiával rendelkezik. Nagyszerű, hatalmas lelke van, és van humora. Tud magán is nevetni. Akaratát érveléssel tudja elfogadtatni, és akkora cipőben jár, amekkora a lába. Képes beismerni, ha téved és szíve mellett a pénztárcája is mindig nyitott. Sohasem kér lehetetlent, de mindig ad, még a lehetetlent is megpróbálva! Érzékeny, de mégis kemény, ha kell. Református, istenhívő ember. A helyi egyházi oktatást ösztöndíjjal támogatja. Nemcsak megbocsát elleneinek, hanem szeretni is tudja őket. Nem vár elismerést, de elismer, lelkesít, támogat másokat. Becsüli a hagyományokat, de képes megújulni, változni is.

Övé a Családért Alapítvány, amellyel évek óta jótékonykodik Mikulás ünnepségekkel évente több száz gyereknek, határoktól függetlenül, és Békéshez kötődő könyvek kiadásával. Az alapítvány a konzervatív-polgári Békési Újság kiadója, mely orgánum meghatározza a város közéletét.

A Szeged-Csanádi Püspökséggel közösen nyolcadik éve működteti az általa kitalált Delta Akadémiát. Az Akadémia mára három dél-alföldi megye mellett Erdély érettségiző fiataljai körében megtalálja az önálló vezetésre termetteket, azokat, akiknél az életrevalóság és talpraesettség képessége a szokottnál nagyobb mértékben van meg, és számukra három éves továbbképzést és mentorálást biztosít azzal a feltétellel, hogy a választott felsőfokú iskola elvégzése után visszatérnek szülőföldjükre, ahol egyrészt az Akadémia segíti munkájukat, és ahol kibontakoztathatják vezetői, munkahelyteremtői, innovatív tevékenységüket.

Nevével találkozunk akkor is, ha a Belencéres Néptáncegyüttesről, régi épületek megmentéséről, helyi művészek (írók, képzőművészek, táncosok) támogatásáról, a KÉSZ-ről vagy a Nefelejcs Egyesületről van szó. Utóbbit mások mellett a Békési Újságban díjtalanul biztosított sajtómegjelenésekkel támogatja. Családjával együtt a kezdetektől lelkes látogatója az egyesület hagyományápoló rendezvényeinek.

Igazi békési lokálpatrióta tehát.

Mindezen nagyszerű tetteiért, kiemelten a helyi kultúrát támogató magatartásáért döntött úgy a Nefelejcs Egyesület, hogy 2018-as egyik díjazottja Barkász Sándor legyen.

Békés, 2018. március 24.

Dr. Pálmai Tamás