Támogatóink:

NEA ME BGA

Moldován-Garas Helga

Tisztelt Ünneplő Közösség!

Az elismerésre méltó személy 1975-ben, egy forró nyári napon született.

Általános- és középiskolai tanulmányait Békésen végezte, majd sikeresen felvételizett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola testnevelés-rekreáció szakára. A főiskolai tanulmányai után a Békés Megye Képviselő-testülete Farkas Gyula Mezőgazdasági Szakképző Intézet és Gimnáziumban kezdett el testnevelés szakon tanítani. Tanulmányait folytatva, a munka világa sem tántorította el attól, hogy levelező tagozaton, a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen egyetemi diplomát szerezzen 1999-ben.

Kiváló adottságokkal rendelkezett, ami már kora gyermekkorától megnyilvánult. Szülei nagyon jót tettek tehetsége kibontakoztatásához azzal, hogy az akkor induló testnevelés tagozatos osztályba íratták. Korosztályában szinte minden sportágban első volt, nem csupán városi, hanem megyei szinten is. Különösen atlétikában, majd később választott sportágában, a kajakozásban ért el kiváló eredményeket. Ez utóbbiban országos vidékbajnokságot és úttörő olimpiát is nyert. Kajakozás mellett a gimnáziumban a kézilabdázásban is jeleskedett. A helyi csapat oszlopos tagjaként sokáig művelte ezt a sportágat és később edzőként segítette az ott folyó munkát.

1997. augusztus 18-tól tanít a már sokat megélt, mai nevén Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban. Diákjai tisztelték és szerették, a mai napig is szívesen gondolnak egykori osztályfőnökükre, tanárukra. A testnevelés órái mellett a diákok hasznos időtöltésére is sok energiát fordított és fordít, kezdetektől az intézmény szabadidő-szervezője volt egészen 2011. július 1-jéig. Ekkor az intézmény vezetője szaktanári teendői mellett intézményi szintű rendezvényszervező feladattal bízta meg. Számtalan rendezvény, ünnepség, vidám hangulatú délután és számos szakkör fűződik a nevéhez.

2013-ban pályázati forrásból megalakult a Kreatív Ipar szakkör. Olyan diákok csatlakoztak a csoporthoz, akik több kisfilmet, képeket és híranyagot készítettek, amelyeket megyei és országos döntőben is elismertek, olykor különdíjjal jutalmaztak.

Díjazottunk 2017-től az intézmény megbízott igazgatója. Pedagógiai munkája értékteremtő, iskolája, diákjai és kollegái felé példamutató elkötelezettsége. Segítőkész, támogatja diákjait, akiket nemcsak oktat, hanem szeretettel terelget. Határozottságát emberi megértés és nagyfokú empátia egészíti ki. Innovatív szemlélete az iskola és a város tevékenységében is tetten érhető.

A Nefelejcs Egyesület kéri és igényli további figyelmét, támogatását.

Eddig a hivatalos laudáció, és most engedjenek meg néhány személyes gondolatot, hiszen közeli hozzátartozóin kívül talán én ismerem a legjobban mai kitüntetettünket. Adódik ez abból, hogy hosszú éveken keresztül testnevelő tanára, edzője, munkatársa voltam, napjainkban pedig vezetőtársa lehetek.

Az, hogy tehetséges emberről van szó, már tudjuk, de azt a kivételes lelkierőt, szorgalmat, kitartást, mely valakit arra tesz hivatottá, hogy másokat szolgáljon, csak csodálni tudjuk. Kivételes adottság az, hogy valaki a nap 24 órájában szolgáljon, és ő ilyen ember, hiszen szinte nincs feladat, amit ne vállalna el. Ő olyan ember akit - érdekes módon - mindig megtalál a munka. Vannak olyan „csodálatos képességgel rendelkező emberek”, akik egy oldalazó mozdulattal, már a feladat kezdetén szinte észrevétlenül kicsusszannak és mire a végrehajtásra kerülne sor, már sokszor arra sem emlékszünk, hogy az elején ott voltak. Erre mondjuk azt, hogy „ügyes”.

Nos emberünk ennek az embertípusnak pontosan az ellentéte. Amihez hozzákezd maximális energiával, a munkában mindig elől járva végig viszi úgy, hogy kreativitással, ötleteivel, másokat is magával ragadva közösséget, közösségeket teremt. Teszi mindezt sokszor erőn felül, önzetlenül. Köszönjük szépen.

A város kulturális életének gazdagításáért, az ifjúság aktív kikapcsolódásának szervezéséért, a sportban nyújtott teljesítményéért, valamint a „békési Mezgéért” végzett fáradhatatlan munkájáért a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület Nefelejcs Díjjal tünteti ki Moldován-Garas Helgát.

Békés, 2019. március 30.

Izsó Gábor