Támogatóink:

NEA ME BGA

Őriné Apáti anna

Tisztelt Ünneplő Közösség!

Díjazottunk 1987 októbere óta dolgozik az oktatás területén. Munkáját szabadidőszervezőként kezdte, majd a diploma megszerzése után napközis nevelőként, további oklevelét megszerezve pedig könyvtárosként dolgozik(ott), illetve informatikát tanít(ott).

Pályája szülővárosához, Békéshez köti, ahol eleinte a 2. Számú Általános Iskolában, majd a Németh László Kollégiumban tevékenykedett, 1997-től pedig az akkor még 1. Számú Általános Iskolában, ma a jelenlegi Reményhír Intézményben aktív tagja a tantestületnek.
Oktató-nevelő munkáját szakmailag és módszertanilag is folyamatosan fejleszti, számos akkreditált továbbképzésen vett részt az eltelt évek alatt. 2012-ben szakvizsgázott a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán olvasás-szövegértés értékelés területén. Ennek hatására érdeklődése a pedagógiai kutatás felé is elmozdult: feladatfelvivőként és lektorként részt vett az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoportjának Diagnosztikus mérések fejlesztése című projektjében.
2014-ben szerzett mesterpedagógusi minősítést, ugyanebben az évben szaktanácsadói képzésen vett részt. Iskolai könyvtár, illetve IKT szaktanácsadói felkészítése a digitális kompetencia-fejlesztés támogatásához nyújt segítséget pedagógus kollégáknak tantárgygondozó szakterületen.
A szabadidőszervezés a kezdetek óta a kedves feladatai közé tartozik. Minden évben bérletes színházlátogatásokat szervez, segíti az iskolai kirándulások lebonyolítását, pályázatok megvalósítását. Mindemellett osztályfőnöki teendőket is ellát, mentorálja tanítványait. Folyamatosan törekszik arra, hogy a diákok minél érdekesebb, színesebb programokban vehessenek részt.  
Kiemelkedő szerepe van az olvasás megszerettetésében. Az iskolai tankönyvrendelést is évek óta ő bonyolítja le. A legújabb digitális újításokban is tevékenyen részt vesz, melyek segítségével tanítványai még hatékonyabban támogathatók a tanulásban, valamint motivációjuk is erősödik. Nyitottsága révén iskolájának tanulói is részesei az intézmény falain kívüli rendezvényeknek, programoknak.
Szívesen és aktívan kapcsolódik be a város kulturális és társadalmi életébe, az iskolák közötti kapcsolattartásba, a városi diákszövetség programjainak szervezésébe. Önként vállalt feladatot a diákpolgármester választás idején is.
A Madzagfalvi Hétpróba ötletgazdái és lebonyolítói között tartjuk számon évek óta.
Kitartó és aktív. A sport területén is bizonyítja rátermettségét. A békési sárkányhajó csapat állandó tagja.
Örömmel és önként tesz eleget különféle felkéréseknek, felhívásoknak.
A civil szervezetek munkáját figyelemmel kíséri. Aktív támogatója a Békési Fiatalokért Egyesületnek, de látogatója a Nefelejcs Egyesület rendezvényeinek is.
Vidám természetével, jó humorával mosolyt csal sok barátja, ismerőse arcára. Az őt körülvevő közösségek felé derűt, kiegyensúlyozottságot áraszt.
Az oktatás és kultúra terén végzett tevékenysége alapján a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület elismerése, Nefelejcs-díjjal tünteti ki Őriné Apári Annát.

 

Békés, 2022. március 19.

Durkóné Illés Bernadett

gapix 220319 164859 g 2