Támogatóink:

NEA ME BGA

Vári László

Tisztelt Ünneplő Közösség!

Óriási öröm és megtiszteltetés számomra, hogy nekem jutott ez a feladat, hogy beszélhetek egy olyan emberről, aki az egyik legjelentősebb, emberségből, szorgalomból, szakmai igényességből, együttműködő képességből példát adó embertársam volt és van az életemben, talán mondhatom őt kicsit a barátomnak is.

1956: forradalmi év. Születtek hősök. Mezőberényben is született egy hős, hétköznapi hős. Mert aki egy életen át másokért él és dolgozik, családért, tanítványokért, az hős.
1956. április 24-én felsírt egy kisgyermek tehát Mezőberényben. Édesapja iskolaigazgató volt, édesanyja pedig gazdasági ügyintéző a köröstarcsai általános iskolában. Gyermekéveit itt, Köröstarcsán töltötte, majd Szentesen végzett villamosipari szakközépiskolát. Itt vált a víz szerelmesévé, a tanulás mellett a vízilabdázás lett a kedvenc időtöltése. Később sem szakadt el a víztől, rendszeresen átúszta a magyar tengert. A sikeres érettségi után Budapesten, a Kandó Kálmán Főiskola műszaki tanár szakán szerzett diplomát 1978-ban. Ez év nyarán házasságot kötött, és ez olyan házasságnak bizonyult, amikor is a „holtomiglan-holtáiglan” nem bizonyultak üres szavaknak. De ritka ez mostanság. Újdonsült párjával együtt a békési 1. számú, később Eötvös József, most Reményhír Általános Iskolában kezdték el pedagógusi hivatásukat gyakorolni, (mindketten egészen a nyugdíjba vonulásukig hűségesek is maradtak ehhez az intézményhez). Közös életüket a Jantyik utcai óvoda szolgálati lakásában kezdték. Ide született meg két gyönyörű leányzó. Kezdetben gyakorlati foglalkozást (ma technika) és testnevelést tanított. Tanulmányi versenyeken, megyei szinten is szép eredményeket értek el tanulói, akik a mai napig visszajárnak egykori tanárukhoz. Kiemelkedő volt munkássága testnevelőként is, tanulóiból alakult ki a városi kézilabda felnőtt csapatnak az utánpótlás csapata, amely akkoriban a megye egyik legjobb csapatának számított. Egyik tanítványa ifjúsági válogatott kerettag lett.
Szakmai tudását folyamatosan fejlesztette, mindig nyitott volt az új ismeretek iránt. Számos továbbképzésen vett részt, 2000-ben második tanári diplomáját is megszerezte, azóta számítástechnika, később informatika tanárként dolgozott szeretett iskolájában. Az új tantárgy szépségeit megismerve lelkesítette és tanította a rá bízott gyermekeket, akik közül többen rendszeres résztvevői voltak a megyei versenyeknek. És nemcsak a gyerekeket, hanem a kollégáit is nagy türelemmel és empátiával vezette be az akkor még igencsak újnak számító informatika világába. Utólag is hálás vagyok ezért.
Innovatív pedagógus volt, aki az Uniós pályázatokban aktívan vett részt. Ezek a pályázatok intézménye infrastrukturális fejlődését is elősegítették.
Éveken át szervezője a Határtalanul kirándulásoknak, tehetséggondozó szakköröknek.
Publikációs tevékenységei szintén pályázatok segítségével valósultak meg. Oktató programokat készített az alábbi témákban: „Magyar tudósok és feltalálók”, „Békés város védett értékei”, „Magyar irodalom jelentősebb személyei az általános iskolai oktatásban”, (köszönöm, hogy én is részt vehettem ez utóbbi munkában) „Békés megye múzeumai és kiállítóhelyei”. Rendszeresen készített fotókat, kisfilmeket iskolai és városi rendezvényekről, melyek az internetes honlapokon, a városi médiában rendszerint megjelentek.
A gyermekek között eltöltött több mint négy évtized alatt mindvégig szeretetteljes légkört biztosított tanítványainak. Kiemelkedő, folyamatos pedagógiai-módszertani megújulásra törekvő szakmai munkát végzett. Pedagógus munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából a 2019/2020. tanév végén megkapta a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.
2021-ben pedagógusnap alkalmából pedig Németh László-díj-ban részesült.
A Németh László-díj azoknak a köznevelés területén nevelő-oktató pedagógiai munkát végző pedagógusoknak adományozható, akik munkásságuk során, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában, a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók segítésében elkötelezetten, kiemelkedő eredményességgel, odaadással hosszú időn át tevékenykedtek.
2004-ben első unokájának megszületésekor az élet nagypapává varázsolta. Jelenleg négy tüneményes unoka gazdagítja ő és kedves párja nyugdíjas éveit.
Ha ezek után valakinek még nem lenne világos, akkor kimondom a nevét kedves kollégámnak, barátomnak, aki most átveheti a 2022-es év Nefelejcs-díját, melyhez a díjat adományozó Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület nevében is szeretettel gratulálok: Vári László.

 

Békés, 2022. március 19.

Szeverényi Barnabás

gapix 220319 170423 g